Danuta grabowska sprawdziany klasa 3

Miesiąc 8 - Kwiecień.. Karty matematyczne zawierajace elementy do mierzenia prosimy drukować bez zmiany skali wydruku.Karty badania umiejętności.. Dzięki niej nauczyciel będzie miał możliwość zapoznania się z poziomem umiejętności dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole.. Tą są zjeżdża, napisał, cieszyła się, jadł dwa, pierwsza, kilku, trzynasty Tą są smutno, głośno, poprawnie, źle Tą są lekarz, świerk, sarna, książka Tą są zimne, górski, sportowy, wesoła Tą są 2.Na planie zaznaczono trasę wę…

Regulamin | Kontakt