Podstawowe przepisy prawa pracy pytania i odpowiedzi

Pobierz

Nie będą one jednak stosowane, gdy wniosek zostanie złożony przed tą datą.. * 26 dni roboczych - z upływem roku pracy (art. 205 § 1 i 2 kp).. 4 dopuszcza możliwość zawarcia porozumienia z przedstawicielami pracowników, wybranymi przez pracowników uprzednio do innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.. Zadanie 1Download "Podstawowe przepisy prawa pracy - baza pytań przykładowych 2015 r." Download Document.. Z artykułu dowiesz się, dlaczego rekruter zadaje konkretne pytania.. Główne źródła prawa pracy w Polsce wynikają z przepisów zawartych w rozdziale II Kodeksu pracy.. Następnie odszukajcie odpowiednie przepisy prawa pracy i udzielcie odpowiedzi na postawione w zadaniach pytania.. Ustawa dotycząca tzw. .. obie odpowiedzi są prawidłowe Pytanie nr 28 Umową o pracę nie jest: A) umowa zlecenie B) umowa na okres próbny C) umowa zastępstwo Pytanie nr 29 Umowę o pracę można zawrzeć: A) .Podstawowe zasady prawa pracy Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest gwarancja swobody wybierania pracy przez pracownika, za którą powinien otrzymać godziwe wynagrodzenie.. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu.. Pospiesz się jeśli nie chcesz przegapić niższej ceny!. Ustawa ta dostępna jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.. poleca 89 % 105 głosów.. Uczniowie w grupach opracowują odpowiedzi na postawione pytania..

Prawo pracy - pytania i odpowiedzi.

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust.. Zasada równego traktowania (art. 112, art. 9 § 4 KP) Zasada równego traktowania oznacza nakaz równego traktowania pracowników znajdujących się w takiej samej sytuacji.. Stan na 27 kwietnia 2020.Minimum 2 godziny przed badaniem: nie spożywaj posiłków, nie pij, nie żuj gumy, nie płucz jamy ustnej i nosa, nie myj zębów, nie przyjmuj leków, nie pal papierosów.. Prawo wyznaniowe; Ochrona danych osobowych .Odnośnie pytania o dzieci: jak wspomniałam, rekruterzy nie mają prawa o to pytać.. Ich ilość i tematyka może być bardzo różna.. mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy, są: .. - M. Stepaniuk, Aplikacja radcowska.. Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę.. Filmy.. W związku z tym państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego produktywnego zatrudnienia, co wyrażono nie tylko w przepisach Konstytucji RP, ale również w art. 10 § 3 KP.Prawo pracy.. Obowiązujące przepisy Kodeksu pracy ustanawiają zasadę prawa do pracy, nie zaś zasadę obowiązku pracy.. Nadzór nad warunkami pracy w zakładzie z ramienia pracodawcy sprawuje: - służba bezpieczeństwa i higieny pracy, 2.Testy w tym wypadku sprawdzają się doskonale - uczestnik szkolenia e-learningowe może dzięki temu szybciej je zakończyć, jeśli uzna, że zna odpowiedzi na pojawiające się pytania..

Pytania i odpowiedzi .

Zobaczysz też przykłady dziwnych pytań wraz z odpowiedziami.BHP pytania i odpowiedzi.doc (39 KB) Pobierz BHP Powrót do Pomocy naukowych Szkolenie BHP (info o terminach) (link do testu): (Wpis do odebrania u dr Kładocznego na dyżurze) 1.. Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym: A) 2 miesięcy B) 3 miesięcy C) 6 tygodni 10.• Pojęcie prawa pracy • Prawo w pracy - 7 zasad, które musisz znać • Podstawowe prawa pracownika - co jeszcze musisz wiedzieć?. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U.. §3.Podstawowe obowiązki pracownika.. Pytanie nr 28 wymaga poprawki w związku z nowelizacją .. czy nie ma odpowiedzi na Twój problem na stronach Pomocy oraz w naszym Forum.W takim przypadku prosimy o kontakt z nami .PRZEPISY OGÓLNE Podstawowe przepisy prawa pracy Art. 10.. Od 1 września 2018 r. obowiązują nowe zasady oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły.. Nie mają prawa dyskryminować cię za coś, co wydarza się w twoim osobistym życiu.Złe odpowiedzi: Szczera prawda wtedy, kiedy nic Cię nie motywuje..

Jakie są podstawowe zasady prawa pracy?

Zadania dla uczniów: Polecenie Przeczytajcie poniższe zadania.. W praktyce dosyć częsty błąd polega na tym, że po pół roku pracy młodocianemu udziela się 12 dni urlopu, a po roku pracy - 14 dni urlopu (wychodząc z założenia, że pracownik wykorzystał już 12 dni z należnych mu 26 dni).Podstawowe przepisy prawa pracy - baza pytań przykładowych 2015 r. Pytanie nr 1 Życiorys zawodowy powinien zawierać zwięzłe i uporządkowane informacje na temat: A) oczekiwanego wynagrodzenia B) zakresu obowiązków pracownika i pracodawcy C) doświadczenia zawodowego kandydata na stanowisko Pytanie nr 2Pytanie 1 .. Prawo pracy są to przepisy kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych określające prawa i obowiązki pracowników, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na .Podstawowe zasady prawa pracy: 1. prawo do zatrudnienia - prawo to określa, że wszystkim obywatelom Unii powinna być zapewniona możliwość swobodnego wyboru i wykonywania zawodu oraz dostępu do bezpłatnego korzystania z publicznego pośrednictwa pracy; 2. prawo do wynagrodzenia - zasada ta ma gwarantować uzyskanie sprawiedliwego wynagrodzenia za wykonywaną pracę (dąży się do stworzenia europejskiego wyznacznika płacy godziwej (bazowej kwoty wynagrodzenia godziwego), co jest .z wybranymi przepisami kodeksu pracy (załącznik 2) oraz zestaw zadań do rozwiązania..

Problematyka prawa pracy w przystępnej formie pytań i odpowiedzi.

Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy.. Pracodawca narusza tę zasadę traktującPrzepisy wstępne i podstawowe zasady prawa pracy.. Produkty z promocji znikają w błyskawicznym tempie.. Jeśli nie będziesz przestrzegać tych zasad, wynik testu może być nierozstrzygający.Prawo.. Przez to ponoszę większe koszty za prąd niż normalnie, a także musiałem zwiększyć transfer internetu.Wszelkie prawa zastrzeżone.. 1 pkt.. Rozmowa kwalifikacyjna - pytania o doświadczenie zawodowe Druga grupa pytań podstawowych.. Tarczy Antykryzysowej w art. 15g ust.. Opracowane działy: Część pisemna 1) rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją (od 11.12.2020 roku, wersja poprawiona, poprzednia miała w niektórych zadaniach błędy) 2) dokumentacja działalności gospodarczej, 3) rysunek zawodowy, 4) przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony .Ocena pracy nauczyciela do końca na starych zasadach.. Gimnazjum można przekształcić w Szkołę Podstawową- 8 letnią w trybie art.129 (Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe).WERSJA PAPIEROWA - 60 PLN Posiadam odpowiedzi do Egzaminu mistrzowskiego.. Czy mogę od mojego pracodawcy ubiegać się o zwrot za prąd?. Treść.. 11 pkt.. 6 - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).. Małgorzata Gersdorf, Eliza Maniewska, Krzysztof Rączka, Michał Raczkowski .. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje: Najwyższa Izba Kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy, Prokuratura.W okresie przejściowym nie mogą powstawać filie.. ZDEFINIUJ POJĘCIE PRAWA PRACY.. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.Zobacz, jakie są najczęściej zadawane pytania na rozmowie kwalifikacyjnej i poznaj najlepsze odpowiedzi, dzięki którym zrobisz dobre wrażenie na pracodawcy.. Nawiązanie stosunku pracy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika.Podstawowe przepisy prawa pracy - przykładowe pytania 2014 9.. W tym celu przepisy prawa pracy ustalają minimalne wynagrodzenie za pracę.. Niestety musisz coś wymyślić.. Z reguły pojawiają się poniższe pytania.. Pytanie kwalifikacyjne - Dlaczego pan odszedł z .Pytania i odpowiedzi: Praca zdalna - zwrot kosztów.. 3 PytanIe 1.. Pytanie: 1.. Owszem, pracodawcy nie są specjalnie skorzy zatrudniać kobietę, która na 6 miesięcy będzie na zwolnieniu, ale zgodnie z prawem, nie mają wyboru.. Prawo cywilne; Prawo karne; Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych; Prawo administracyjne i publiczne; Prawo gospodarcze i handlowe; Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe; Prawo własności intelektualnej; Konstytucja i ustrój; Historia, teoria i filozofia prawa; Prawo kościelne.. Kwestię tę wyjaśnia Joanna Lesińska.. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.Nie jest konieczne organizowanie wyborów.. Szkoły Podstawowe 6 letnie stają się z mocy prawa szkołami 8-letnimi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt