Piast legenda plan wydarzeń

Pobierz

Szczegółowy plan legendy o Piaście Kołodzieju:Plan wydarzeń REKLAMA 1.. The Best deals for 2021.Uporządkuj zdania zgodnie z poznaną legendą.. Polub to zadanie.. Ziemowit następcą księcia Popiela.. Oczywiście to legenda, więc zawiera elementy fantastyczne.. 3 ), np. " Książę Popiel i myszy".. Upomnienia stryjów i mieszkańców.. Polub to zadanie.. Temat 3 i 4: Układamy plan wydarzeń legendy "Piast" .Temat: O jakich wydarzeniach opowiada legenda Cecylii Niewiadomskiej " Piast"?. 1.Chory Razmes wypija lekarstwo, które ma go uzdrowic lub zabić.. Przeczytajcie legendę pt. "Piast" (podręcznik s. 181-184).. str. 181 - 184 ).5) Przekształć według wzoru plan wydarzeń do legendy "Piast Kołodziej".. --- Pojawienie się wędrowców na uroczystości.. Piast.. Ustal, które zdarzenia są najważniejsze - przedstawisz je w formie głównych punktów planu.. Przybycie gości. ). Człowiek dobry, skromny i gościnny.. Przybycie dwóch nieznanych wędrowców.. 2009-05-14 19:50:07 Napisz plan wydarzeń legendy o Piaście Kołodzieju .. Nadchodzące postrzyżyny syna Piasta i Rzepichy.. Ćwiczenie wykonaj ustnie.. Uzupełnicie zdanie i zapiszcie do zeszytu: .. Gościna wędrowców w domu kołodzieja 7.Język polski.. Złe rządzenie króla.. Tutaj dowiesz się co to jest legendaTemat: Jak napisać plan wydarzeń?. Przygotowania do rozpoczęcia uroczystości.Piast witał gości serdecznie, ale kłopotał się, czym zdoła ich wykarmić..

Czas i miejsce wydarzeń: 2.

Dobra, uczynna, podtrzymująca tradycję postrzyżyn.. Codzienne życie Piasta i jego rodziny 2.. Bogaty kmieć - Piast kołodziej.. 3.następca tronu zostaje ukąszony przez jadowitego pająka.. Ubogi chłop zajmujący się wyrobem kół i uprawą roli.. Nieurodzaj i choroba Piasta 3.. 2009-12-03 21:49:26 Legenda o piaście kołodzieju REFERAT!. ( równoważnik zdania to wypowiedzenie, które nie zawiera osobowej formy czasownika, np. 1.Na uroczystości zjawiają się dwaj wędrowcy.4.. Odpowiedź została zedytowana [Pokaż poprzednią odpowiedź] Uważasz, że znasz lepszą odpowiedź?. b. Przybycie zaproszonych gości do chaty Piasta.. Plan wydarzeń - "Legenda o Bazyliszku" .Temat 1 i 2 : O jakich wydarzeniach opowiada legenda "Piast"?. Pobłogosławienie Ziemowita.. - szkoła podstawowa.. Zwróć uwagę na czas, miejsce, bohaterów i wydarzenia przedstawione w legendzie.. 1.Zapisz w zeszycie tytuły znanych legend o początkach państwa polskiego ( min.. Rzepicha - żona Piasta, matka Siemowita.. 3.Zaproszenia na ucztę do Kruszwicy i zatrucie wina.. Postrzyżyny Ziemowita.. wyjechałem = czasownik wyjazd = rzeczownik).. Punkty zapisuj w formie równoważników zdań.. Jest to legenda, dzięki niej dowiesz się jak powstała dynastia Piastów.. Objaśnia istotne wydarzenia dla danej społeczności lub nawiązuje do postaci, które odegrały w dziejach ważną rolę..

5.Smierć ...Jak napisać plan wydarzeń?

Powodzenia!1.Spokojne życie kołodzieja 2.Siódme urodziny syna Piasta 3.Przygotowanie chaty na postrzyżyny syna 4.Przybycie nieznajomych podróżników 5.Przyjęcie nieznajomych na gościnę 6.Przystrzyganie włosów syna przez Piasta i ważnych gości 7.Pobłogosławienie chłopca przez podróżników i nadanie mu imienia Ziemowit 8.Niespodziewane zniknięcie nieznajomychLegendy polskie - Plan wydarzeń - "Legenda o Piaście i postrzyżynach jego syna Siemowita" 1.. Piast nowym księciem grodu.Spokojne życie Piasta kołodzieja w zagrodzie w okolicach Kruszwicy., Uroczystość postrzyżyn najstarszego syna, Ziemowita., Przybycie dwóch nieznanych wędrowców., Pobłogosławienie Ziemowita., Wieści o zamiarach strącenia Popiela z tronu., Gościna u Piasta i cudowne rozmnożenie potraw., Piast nowym księciem grodu.Odnosi się do wydarzeń lub postaci historycznych.. Na początku zastanów się, do czego służy każdy plan, np. plan lekcji, plan dnia?. Legenda o Piaście - plan wydarzeń Udostępnij wg Nataliakossyk Polub Edytuj elementySzczegółowy plan wydarzeń LATARNIKA.. 3.- zna pojęcie "legenda', - zna treść legendy "Popiel i Piast" - czyta tekst ze zrozumieniem, - układa plan wydarzeń do tekstu, - umie ustnie przedstawić treść legendy, - określa elementy świata przedstawionego, - rozwiązuje problem, formułuje wnioski- nazywa i dopasowuje cechy człowieka, potrafi ocenić1..

Dzisiaj poznamy zasady układania planu wydarzeń.

Spotkanie chłopca z nieznajomymi 6.. Napisz szczegółowy plan wydarzeń do legendy o Piaście Kołodzieju.. Szczegółowy plan legendy o Piaście Kołodzieju: pokaż więcej.Legenda o Piaście - plan wydarzeń - Ustawianie w kolejności Przygotowania do uroczystości, Przybycie niespodziewanych gości, Obrzęd postrzyżyn, Zniknięcie nieznajomych, Przybycie kmieci na wiec, Gościna u Piasta, Rozmnożenie jedzenia, Decyzja o wyborze księcia.. I mimo że przybywali wciąż nowi goście, misy były pełne.. Plan ramowy 1.. Ku zdumieniu Rzepichy, jego żony, która podawała potrawy na stół - wcale ich nie ubywało!. Legenda "Piast Kołodziej".. Uzupełnij podany plan o brakujące wydarzenia.. Chrzest Ziemowita i błogosławieństwo podróżnych.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Przeczytaj tekst ,,Piast Kołodziej" Magdaleny Grądzkiej (podręcznik -strona 165), następnie: 1.. Próby zdobycia pożywienia przez Siemowita 5.. Przykład: Na uroczystości zjawiają się dwaj wędrowcy.. Obcięcie włosów.. Zaproszenie gości na ucztę.Bolesław Prus "Z legend dawnego Egiptu" plan wydarzeń.. lubUłóż plan wydarzeń przedstawionych w legendzie Magdaleny Grądzkiej"Piast".. Przybycie dwóch wędrowców.. Droga uczennico, drogi uczniu przedstawiam Ci temat, który dotyczy naszej historii.. Nadanie imienia chłopcu.. Przeczytaj utwór Piast (podręcznik, s.181-184)..

Ułóż plan wydarzeń na podstawie legendy.

Zaniesienie ciał do jeziora Gopło.. 2.Horus oczekuje śmierci starego faraona i objęcia władzy.. Wieści o zamiarach strącenia Popiela z tronu.. 5.Wyjście z ciał myszy.. Uzupełnijcie podany plan o brakujące wydarzenia i zapiszcie w zeszycie.. Spokojne życie Piasta kołodzieja w zagrodzie w okolicach Kruszwicy.. Zaproszenie na postrzyżyny.. Uroczystość postrzyżyn najstarszego syna, Ziemowita.. Zapoznaj się z informacjami na temat planu wydarzeń (podręcznik str. 174) i uzupełnij notatkę.Scenariusz lekcji poświęconej omówieniu legendy Cecylii Niewiadomskiej "Piast"Scenariusz lekcji poświęconej omówieniu legendy Cecylii Niewiadomskiej "Piast".. Przeczytajcie tekst legendy "Piast" (podręcznik str. 181- 184) 2.. Wydarzenia Uporządkuj plan ramowy opowieści.. Gościna u Piasta i cudowne rozmnożenie potraw.. Przygotowania do postrzyżyn 4.. Przybycie zaproszonych gości do chaty Piasta.. Ten cud przypisał Piast błogosławieństwu dwóch młodzieńców.Plan wydarzeń: .. 2.Odczytaj informacje podane w ramce " Czy wiesz, że…" ( podr.. 6.Zjedzenie Popiela i jego rodziny przez myszy.. Oznacz samodzielnie wymyślonym znakiem zdarzenie nieprawdopodobne.znajdziesz pod tym linkiem: plan wydarzeń - "legenda o piaście i postrzyżynach jego syna siemowita" - to pomoże ci lepiej zrozumieć dzieło.kp 2 magdalena grądzka "piast kołodziej" za rządów księcia popiela, nieopodal kruszwicy, mieszkał kmieć zwany piastem uprawiał ziemię, hodował pszczoły, a oprócz tego trudnił się kołodziejstwem - wyrabiał wozy …Piast Kołodziej - legendarny założyciel dynastii Piastów.. Wszak jego spiżarnia nie jest bez dna.. Punkty zapisuj w formie podanej w przykładach.. Pozostałe wydarzenia zapisz jako podpunkty.. Bohaterowie 3.. Legenda "Piast" .Temat: Tajemnicze życzenie.. Ułóż plan wydarzeń tej legendy, używając równoważników zdań (czyli wypowiedzeń, które nie mają czasowników w formie osobowej- zamiast: Wyjechałem na wakacje - Wyjazd na wakacje.. 4.Horus wydaje pierwsze rozkazy jako władca Egiptu, którym ma zostać lada moment.. Przybycie niezapowiedzianych gości.. Notatka: 1.. Szczęśliwe życie Popiela i jego rodziny 2.. Szczęśliwe życie Popiela i jego rodziny.. Przygotowania do rozpoczęcia uroczystości.I Przeczytaj legendę z podręcznika pt. Piast ze str. 181..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt