Uzupełnij zdania podanymi nazwami przedmiotów

Pobierz

który?. ___ / 8 .. Uzupełnij zdania odpowiednimi zaimkami dzierżawczymi.. Rozwiń zdanie wyrazami z ramki i przepisz je do zeszytu.. 6.Przekształć podane zdania, zmieniając stronę czasowników z czynnej na bierną lub z biernej na czynn .NIE Krzyżówka.. 1.1.ułóż po jednym zdaniu z podanymi nazwami przedmiotów szkolnych.Użyj ich w D.,C lub Ms.:historia religia geografia biologia 2.Podaj 5 nazw geograficznych, których formy D., C. i Ms kończą się na -ii.. czego?. Z cał ą rodzin ą sp ędzili śmy je przyjemnie.. Wyraz Liczba sylab Liczba głosek Liczba liter samogłoski.. Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną w zadaniu 4, str. 110, a następnie uzupełnij zdania.Uzupelnij zdania podanymi nazwami sportu.. król- góra- róża- 4.Podane wyrazy przepisz do tabelki według rubryk.. ćwiczenie 3 ze strony 51 Połącz pasujące do siebie fragmenty zdań.. Wypisz samogłoski.. Pamiętaj o interpunkcji.. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.3 Uzupełnij podane zdania o brakujące informacje.. 104 timetable - plan lekcji.. 1.Uzupełnij zdania.. żołnierskie, pogodnym, patriotyczne, żartobliwym • Piosenki _____ i pieśni _____ opisywały wierność ojczyźnie i odwagę walczących, a także wyrażały nadzieję na zwycięstwo.. ćwiczenie 4 ze strony 51 Do rysunków dopasuj nazwy czynności.. Chorwacja , chwile, wakacje, przyjaciele, pami ątki, kraj Sko ńczyły si ę wymarzone …………………..

Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.

a) dom, zupa, łycha b) klasa, szkoła, sprawdzian c) mamusia, siostra, słodycze d) tato, dziadek, milutki 2.. Następnie zagraj na bębenku otrzymanyUzupełnij zdania przyimkami z ramki dwa zostały podane dodatkowo i nie Przedmiot: Język angielski / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: kp93 30.10.2010 (08:58) podane zdania uzupełnij wstawiając :a/an,some lub any 1There aren't Przedmiot: Język angielski / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: janka1982 5.11.2010 (21:47)1. z czego?Posłuchaj rozmowy i uzupełnij zdania podanymi formami czasownika sein.. Podkreśl kolorową kredką ,,ó".. Następnie wpisz w płatki wiosennego kwiatu nazwy odgłosów, które można usłyszeć w tym dziele muzycznym.. Wysłuchaj fragmentu I części Symfonii dziecięcej Leopolda Mozarta.. Sie _____im Haushalt helfen und einkaufen fahren.Przetłumacz podane nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych na język niemiecki, podając właściwy rodzajnik określony.. Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.. Uzupełnij ustnie zdania z zadania 3, str. 110 na podstawie wcześniejszego zadania.. 104 Uzupełnij treść e-maila czasownikiem podanym w nawiasie w formie czasu Present Continuous.. 14 uzupełnij zdania podanymi nazwami kursów, np. 1. wyrazy pochodne parafraza słowotwórcza żabka gotowanie cecha rzeczy białej człowiek zajmujący się rolą kobieta krawiec 3.1.Uzupełnij zdania podanymi rzeczownikami..

Uzupełnij zdania nazwami podanych przedmiotów.

czyj?. 3.Uzupełnij zdania odpowiednimi formami rzeczowników:Gdynia,Słupia,Hiszpania i Dania.Podkreśl zakończenia.Ex.. ,,ó" wymienne ,,ó" niewymienneUzupełnij zdania właściwymi nazwami pomieszczeń szkolnych.. 3.study - uczyć się, studiować.. 104 Wybierz poprawną odpowiedź.. subject - przedmiot.. Podziel wyrazy na sylaby, głoski i litery.. 2 znajdź zdanie, które oznacza to samo, co wyróżnione, np. 1. piosenki, wesołe, na zbiórce, Harcerze, śpiewają 3.Przepisz podane rzeczowniki dopisując do nich rodzinę wyrazów.. 1 2 Otocz pętlą triole.. 1 na str. 45 wybierz poprawne uzupełnienie luki, np 1. verursachen / powodują, 2. nach den Tests itd.. Napisz nazwy przypadków, pytania, oddziel temat od końcówki, napisz tematy oboczne i .Podane zdania uzupełnij przecinkami zgodnie z zasadami podanymi w ramkach.-Mój pierwszy ulubiony wiersz nosił tytuł "Rzepka"-O rytmie wiersza decydują wersy strofy rymy.-Wielokrotnie ukradkiem wieczorami przeglądałem tomiki poezji.-Porównanie uosobienia dźwiękonaśladownictwo to poetyckie środki wyrazu.1.. Wyjątkowo, elegancko, nieoczekiwanie, wykwintnie, zniewalająco .. Odmień przez przypadki rzeczownik noga w liczbie pojedynczej.. to be absent - być nieobecnym.. Czasownik to ..

104 Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.

Zwróćcie uwagę, że angielskie słówka oznaczające nazwy przedmiotów szkolnych są bardzo podobne do swoich polskich odpowiedników, np.: Physics - fizyka, History - historia czy .Uzupełnij zdania odpowiednimi nazwami zawodów i czasownikiem müssen w czasie Präteritum.. Dopełnienie - część zdania, określa czasownik (czasem przymiotnik lub przysłówek), odpowiada na pytania przypadków zależnych (wszystkich oprócz mianownika) Przydawka - jest określeniem rzeczownika, odpowiada na pytania: jaki?. Napisz, w jakich sytuacjach wstawiamy przecinek w zdaniu pojedynczym.Przydatność 65% Części zdania.. Zapisz w dymkach odgłosy, jakie wydają przedstawione na rysunku zwierzęta.. Z podanych wyrazów ułóż zdanie w taki sposób, aby było poprawne.. Byli śmy na wycieczce zagranicznej w …………………….Odwiedzili śmy ró żne zak ątki tego pi ęknego13.. Uzupełnij tabelę.. • Ludzie żyjący podczas wojny dodawali sobie otuchy przez układanie piosenekUzupełnij zdania: 1) .. Spotykamy się na lekcji, korzystając z Microsoft Teams.. proszę na już.. Nigdy nie byłem w (podaj nazwy trzech miast) .. Uzupełnij tabelę i podkreśl formanty w wyrazach pochodnych.. Ułóż utwór muzyczny z zapisanych dźwięków, a następnie go wykonaj.. Klasa 1 Polski czytanie.. Mam na biurku (podaj nazwy trzech przedmiotów) .. W którym szeregu znajdują się wyrazy tylko o znaczeniu obojętnym?.

104 Uzupełnij zdania nazwami przedmiotów w domu.

Ania jest (podaj nazwy trzech cech dziewczynki) .. 104 Uzupełnij zdania wyrazami: must, mustn't, can.Uzupełnij zdania podanymi nazwami przedmiotów.. W razie jakichkolwiek napotkanych trudności podczas wykonywania wskazanych przeze mnie zadań,Wyraź także swoje zdanie.Przeczytaj polecenie nr 3 ze strony 35 w podręczniku do plastyki, pamiętaj o umieszczeniu na plakacie koniecznych informacji.. Podziel nazwy przedmiotów w koszykach na głoski.Zadanie 9 - Przeczytaj opisy, popatrz na obrazki i napisz imię osoby, o którą chodzi.. Uzupełnij opis .2.Do nazw przedmiotów nauczania dopasuj nazwy czynności.. Zanotuj w zeszycie: … schnellerals … - … szybciej/szybszy od/niż ….. niewiem Odkryj karty.Uzupełnij zdania podanymi określeniami .. Zapisz go w wyznaczonym miejscu.. Należy pomagać (podaj nazwy trzech grup ludzi) .. Zerówka Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Gimnazjum Dorośli Liceum.. Podaj pięć przedmiotów, których nazwy są rzeczownikami rodzaju męskiego, pięć żeńskiego i pięć nijakiego.. Freitag, , , Dokończ odpowiedzi na pytania.. DerNa podstawie tabeli uzupełnij ustnie zdania z zadania 2, str. 110.. Pozostałe litery czytane od lewej do prawej utworzą rozwiązanie - pierwszy wers znanej piosenki.. to be present - być obecnym.. / Ona zawsze marzyła o kursie jeźdiectwa.. Wpisz kolejne dni tygodnia.. Question from @Achna2 - Szkoła podstawowa - Przyrodadopasowuje podane zaimki osobowe do właściwych osób i przedmiotów A przekształca podane zdania, zastępując wskazane nazwy osób i przedmiotów właściwymi zaimkami osobowymi B uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi zaimkami na podstawie podanych zdań i obrazków B.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt