Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach siarczek magnezu

Pobierz

Odpowiedz.. Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: fosforan (V) cynku, siarczan (V)wapnia, siarczek litu, flu… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.a) siarczek magnezu --- MgS b) węglan żelaza(III) --- Fe₂(CO₃)₃ c) siarczan(VI) miedzi(I) --- Cu₂SO₄ d) chlorek żelaza(III) --- FeCl₃ e) azotan(V .Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: a) siarczek magnezu b) węglan żelaza(III) c) siarczan(VI) miedzi(I)1.. 2.Napisz nazwy chemiczne i wzory strukturalne soli: a)Na3PO4.. Przyporządkuj do podanych nazw systematycznych soli wzory sumaryczne tlenków niemetali, których można użyć w reakcjach otrzymywania tych soli.Askly | Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o. bartekc340.. Wzór sumaryczny Nazwa systematyczna Wzór sumaryczny Nazwa systematyczna Na 2 SO 4 Li 3 PO 4 NaCl Cu(NO 3) 2 Mg 3 (PO 4) 2 KCl CaCO 3 Fe 2 (SO 4) 3 ZnCl 2 FeCl 3 NiCl 2 K 2 CO 3 Cu 2 SO 3 HgS 2.. Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b) .Podaj nazwę soli: NaCl , NaS, NaNo3 , NaSo3 , Na2So4 , Na2SO3, NA3PO4, Zn(NO3)2 CuCl2, Ag2So4, KNO2, CA3(PO4)2 napisz wzoru soli chlorek żelaza (II) siarczek potasu węglas miedzi (II) fosforan 5 magnezu azotan 5 glinu2.. a)bromek wapnia b)chlorek niklu(III) c)azotan(V) żelaza… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: a) chlorek potasu b) siarczan(VI) sodu c) azotan(V) żelaza(III) d) fosforan(V) glinu e) siarczek magnezu f) węglan baru g) wodorowęglan potasu h) chlorek wodorotlenek wapnia i) siarczan(IV) chromu(III) j) bromek lituNapisz wzory sumaryczne soli o następujących nazwach: 1-chlorek cynku 2-chlorek srebra (I) 3-chlorek chromu(III) 4-siarczek cyny (II) 5-siarczek srebra (I) 6-jodek potasu 7-fluorek sodu 8-bromek glinu 9-siarczan (IV)magnezu 10-siarczan (VI) miedzi (II) 11-siarczan (IV) żelaza (III) 12-siarczan (IV)wapnia 13- siarczan (IV) magnezu 14-węglan cyny (IV) 15-węglan magnezu 16-azotan (V) potasu .Autor: Crazy3532, 2014-06-14 13:13:36..

Zapisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.

b)węglan wapnia.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać.Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31; Napisz wzory sumaryczne półstrultualne oraz podaj nazwy soli: 2014-01-15 16:54:29; Napisz wzór azotan V wapnia , narysuj jego wzór strukturalny oraz podaj 3 reakcje otrzymywania tej soli 2012-04-21 21:25:06; napisz nazwy podanych soli (a) i ich wzory(b) 2010-03-11 16:09:35Napisz wzory sumaryczne i strukturalne soli o podanych nazwach.. Fe(NO2)3 - azotan(III .Remi on Napisz wzory sumaryczne zeiązków chemicznych o podanych nazwach: a. wodorek sodu b. fluorowodór; Amaya on Podaj nazwy lub wzory soli: -chlorek miedzi (II) -siarczek magnezu -siarczan(VI)ołowiu(IV) -Fe2S3 (2 i 3 małe) Sadie on 2.. Jeżeli tworzy dwa tlenki, to końcówkę -owy otrzymuje nazwa tlenku, w którym metal ten ma wyższą wartościowość, a końcówkę -awy stosuje się do nazwy tlenku, w którym .1. napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: - chlorek chromu(III .36.. Na2S—->2Na(+1) + S9-2)Napisz wzory sumaryczne następujących soli: a) siarczek sodu b) azotan(V) magnezu c) siarczan(VI) cynku 2.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. CaSO3 - siarczan(IV) wapnia.. a)bromek wapnia b)chlorek niklu (III) c)azotan (V)żelaza (III) d)siarczan (IV) cynku e)węglan potasu f) fosforan (V) sodu g)jodek magnezu h)siarczan (VI) srebra (I) PROSZĘ!1..

Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych nazwach.

Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: bromek wapnia chlorek niklu (III) azotan (V) żelaza (II) siarczan (IV) cynku węglan potasu fosforan(V)sodu jodek magnezu siarczan(VI) srebra (I) 2.. +0 pkt.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.. - MidBrainartNapisz równania reakcji otrzymywania, wzory sumaryczne i strukturalne oraz podaj nazwy.. 2x-1=2 3-2x=7 8=7-1/2x PS.napisz wzory soli o podanych nazwach : azotan5 żelaza3 ,siarczan4 cynku,węglan potasu,fosforan5 sodu,jodek magnezu,siarczan6 srebra1.. Które z poniższych równań spełnia liczba -2?. about 11 years ago Chemia Szkoła podstawowa.. Oblicz wartości wyrażeń algebraicznych: a) 3x - 4 dla x = -3 c) 2x + 3y - 5 dla x = -4 i y = 2 b .Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31 Napisz wzory sumaryczne i strukturalne soli !. Podan nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych: FeI2 Al2(CO3)3 Sn(NO3)2 CrPO4 Ag2SO4 MnSO3 CuS HgCl2 3.Zad.1 Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.. Odpowiedz.Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach: a) wodorotlenek rtęci (II) b) wodorotlenek manganu (II) c) wodorotlenek chromu (III) d) wodorotlenek ołowiu (IV) e) wodorotlenek bizmutu (III) f) wodorotlenek miedzi (I) +0 pkt..

Zapisz nazwy soli o podanych ...Produkcja..

Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Znam wzór ogólny soli Potrafię podać nazwy i wzory sumaryczne wybranych soli.. azotan (V) miedzi (II), azotan (III) miedzi (IV) siarczan (VI) glinu, węglan żelaza (III), fosforan (V) potasu, fosforan (V) miedzi (I), … poniżej.. chlorek niklu(III), azotan(V) żelaza (II), siarczan (IV) cynku, fosforan(V) sodu, siarczan (VI) srebra (I) 2009-04-04 12:11:56Napisz wzory sumaryczne soli : chlorek żelaza(III) - FeCl3.. jonowej soli o podanych wzorach sumarycznych lub nazwach na podstawie.. Napisz .Pomocy.. a) węglan wapnia - b)bromek żelaza (III) - c)siarczan (VI) magn; Sadie on 3. a) węglan wapnia - b)bromek żelaza (III) - c)siarczan (V; Isabelle on Zadanie 1 Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.. 2015-06-10 11:21:26 Załóż nowy klubNapisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.. Jak tworzyć nazwy i wzory sumaryczne soli?Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli a węglan żelaza Rozwiązanie:napisz wzory sumaryczne soli a węglan żelaza ii feco3 b chlorek cynku zncl2 c azotan iii magnezu mg no3 2 d siarczek wapnia cas 2 napisz reakcje dysocjacji dla a caso3 gt ca 2 so3 2 b nano3 gt na no3 c pbs gt pb 2 s 2 3 czy wszystkie sole rozpuszczają sie w wodzie podaj 2 przykłady soli rozpuszczalnych w wodzie nie .Rozwiązanie - Podaj nazwy systematyczne wymienionych soli.Podaj nazwy soli o podanych wzorach..

Dodaj do: 1.Napisz wzór sumaryczny i strukturalny soli: a)siarczek magnezu.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt