Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej

Pobierz

Zestawienie roczne przedstawia się następująco: Ze zbiorów biblioteki szkolnej skorzystało 151 czytelników SP co stanowi 93,2 % uczniów kl. 1-6 oraz 105 czyt.. Biblioteka Szkolna na koniec grudnia 2017r.. Stan czytelnictwa - zestawienie roczne W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie SP wypożyczyli ogółem 1489 woluminów w tym 890 podręczników.. Pliki do pobrania.. Sprawdź aktualny plan lekcji.. Osobny dział stanowią podręczniki biblioteki zawodowej w liczbie 1214 oznaczone symbolem "C''.. Dbano o estetykę pomieszczenia.. W ramach tych godzin prowadzono działalność pedagogiczno-wychowawczą i biblioteczno-techniczną : - udostępniano zbiory biblioteczne w wypożyczalni i czytelni;Sprawozdanie z pracy Biblioteki przy Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych za rok szkolny 2012/2013 r. Biblioteka Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych prowadziła swoją działalność w oparciu o plan pracy sporządzony na początku roku szkolnego.. Imię i nazwisko nauczyciela bibliotekarza:Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 biblioteka szkolna czynna była codziennie wg planu.. W zakresie prac organizacyjnych i dokumentacyjnych: Opracowano statystykę czytelnictwaSprawozdanie.. Jadłospis.. Numer 43 Sierpień 2021 r. TEMAT NUMERU Pieniądze czekają na biblioteki - wnioski projektowe na drugą połowę 2021 rokuOpracowano sprawozdanie z działalności biblioteki za I semestr roku szkolnego 2015/16..

z działalności biblioteki szkolnej.

JANA KOCHANOWSKIEGO w GRABOWIE.. Uczniowie podczas nauki zdalnej mieliSprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej 0-3 rok szkolny 2020/2021 1 semestr 15 kwietnia, 2021 Biblioteka Szkolna 0-3 Żórawina Nauczyciele biblioteki:Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 Praca biblioteki w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 przebiegała zgodnie z jej zadaniami, które polegały na gromadzeniu zbiorów, udostępnianiu ich uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, propagowaniu i rozwijaniu czytelnictwa.Sprawozdanie z pracy nauczyciela bibliotekarza w I semestrze 2020/2021 W ramach godzin pracy biblioteki szkolnej prowadzono działalność biblioteczno - techniczną i pedagogiczną: • Utworzenie regulaminu pracy biblioteki szkolnej podczas pandemii, • Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, • Prowadzenie statystyki biblioteki codziennej, miesięcznej i semestralnej .SPRAWOZDANIE Z PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.. Opracowano regulamin z podręczników i materiałów edukacyjnych.. Tradycyjne wypożyczanie książek odbywało się do 11 marca, natomiast od 25 marca rozpoczął się okres nauki .Sprawozdanie z działalności Biblioteki Szkolnej za I półrocze 2017/2018.. Artykuł porusza m.in. takie zagadnienia jak sprawozdanie okresowe, sprawozdanie z działalności szkolnych podmiotów organizacyjnych, sprawozdanie z działalności biblioteki.Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej w II semestrze w roku szkolnym 2019/2020..

Opracowano sprawozdanie z działalności biblioteki za I półrocze roku szkolnego 2019/20.

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszej szkole, zapisz się na listę .Telewizja szkolna w bibliotece Biblioteka szkolna okiem dyrektora szkoly Tø by 10 do by 'a O naszeJ szkole I blbliotece w og60nopolskbm czasopöömde: .. 56 naprawÌonych ksÌQŽek Inne prace .. Średnia roczna na jednego ucznia w skali szkoły wynosi 19,08 wol.. - księgozbiór biblioteki stanowi 7788 woluminów, wartość woluminów to 16 204.03,Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. OCENA DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ .. zyrtaro OWY Miesiac Bibliotek Szkolnych paádziernik MñQdzynarodowy Mñesñqc BÌb0Ìotek [email protected] — apele: 220 23 24 patdaiernffka .. Dbano o estetykę pomieszczenia.TEMAT NUMERU Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej - jak wypełniać dokument.. Praca biblioteki przebiegała zgodnie z jej zadaniami, które polegały na gromadzeniu i opracowywaniu zbiorów, udostępnianiu ich uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, przygotowaniu uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacji, propagowaniu i rozwijaniu czytelnictwa i własnych zainteresowań.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2020/2021 - I PÓŁROCZE DO DNIA 22.01.2021 Wypożyczenia biblioteczne odbywały się w ciągu 46 dni ( w tym 38 dni i nauki stacjonarnej i 8 dni podczas nauczania zdalnego)..

sprawozdanie-z-biblioteki-szkolnej.docx (15.73 KB) Plan lekcji.

wartość księgozbioru na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 41584,32gr.Sprawozdanie z działalności biblioteki w drugim semestrze i w roku szkolnym 2014/2015 (dane z 10 czerwca 2015) W drugim semestrze przygotowano i przeprowadzono konkursy czytelnicze: 18 marca 2015 finał Główne cele działalności biblioteki szkolnej: zaspokajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacja programu dydaktyczno- wychowawczego przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacjiSprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej.. Zgodnie z planem pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano następujące zadania: 1.. Sprawdź aktualny jadłospis naszej szkoły.. gim., co stanowi 89,7% .SPRAWOZDANIE Z PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE.. liczy 14418 woluminów.. I semestr roku szk.. - kształtowano umiejętności uczniów w samodzielnym wyszukiwaniu informacji na określony temat, - rozwijano kulturę czytelniczą przez doradztwo w wyborach czytelniczych..

Opracowano regulamin biblioteki uwzględniając nowe przepisy.

W bibliotece zatrudniony jest jeden nauczyciel bibliotekarz w pełnym wymiarze godzin.SPRAWOZDANIE Z PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.. Więcej.. Title: Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej Author: Gabriela Bonk Created Date:Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej 0-3 rok szkolny 2020/2021 1 semestr Nauczyciel biblioteki: Beata Moszonka etat 30 godzAgnieszka Wojcinowicz 10 godz / tydzieńAgnieszka Dusińska 5 godz / tydzieńPraca organizacyjno techniczna w bibliotece szkolnej: Wpisy księgozbioru biblioteki szkolnej budynku A do Ksiąg Inwentarzowych: - Księga Ogólna - księgozbiór literatury .Rok szkolny 20fl4/20¶5 Sprawozdanie z dziaåalno'ci BIBLIOTEKI szkolneJ .. za rok szkolny 2018/2019.. Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej Author:Sprawozdanie z pracy biblioteki i czytelni za roku szkolny 2020/2021: Ø Prowadzono działania statutowe: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru Ø Dzięki staraniom dyrekcji zakupiono nowe stoliki i krzesła do biblioteki i czytelni za co dziękujemy Ø 11 wrześniaSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.. Czytaj.. w roku szkolnym 2011/2012.. Numer specjalny 11 TEMAT NUMERU Jak krok po kroku sporządzić sprawozdanie z działalności biblioteki publicznej.. Ze zbiorów biblioteki korzysta 100 % uczniów.Szerokie omówienie szczególnego rodzaju dokumentacji biblioteki szkolnej, jakim są sprawozdania.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Prowadzono dziennik biblioteczny.. W ciągu całego roku szkolnego 2011/2012 prowadzano analizę czytelnictwa.. ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020.. W środy i czwartki była czynna od 7.. Działalność gospodarcza: Utrzymywano czystość, ład i porządek na półkach i w gablotach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt