Plan ramowy prezentacji maturalnej

Pobierz

Wybieramy temat prezentacji i lektury (także filmy, obrazy i inne dzieła sztuki), które chcemuy ując w naszej Motywy literackie.. I Literatura Podmiotu 1.Szekspir William: Romeo i Julia, Krakowska spółka wydawnicza, Kraków 1924 2.Szekspir William:Poskromnienie Złośnicy, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1979 3.Shakespeare William: Sen nocy letniej Wydawnictwo literackie, Kraków 1982 4.Shakespeare…Prezentacje maturalne » Ramowy plan wypowiedzi - pomoc; Podobne tematy (3) "Urywanie" internetu.prosze o pomoc.. prezentacji.. Zamawianie i wycena: Napisz maila na: .. Aneks z wyborem cytatów.. Składają się na nią książki lub artykuły z czasopism, z których korzystano przygotowując prezentację maturalną.. - Teza: Przemiany bohaterów uwarunkowane są wpływem różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, skutki tych przemian powodują sprowadzenie bohatera na zła lub dobrą drogę.. Temat prezentacjiOpis bibliograficzny Bibliografia prezentacji maturalnej Jak pisać prezentację Poradnik maturalny Najważniejsze o ramowym planie wypowiedzi: to plan Twojej istniejącej lub planowanej prezentacji, czyli wypisane w punktach, co jest jej treścią; do napisania planu wystarczy spis lektur (bibliografia podmiotu).Plan ma nam ułatwić jak najlepsze zaprezentowanie treści zawartych w prezentacji maturalnej, ma być swoistą "ściągą", która pozwoli łatwiej nam zapamiętać niektóre treści i uniknąć niepotrzebnych nerwów..

prezentacji.

• Najpóźniej tydzień przed egzaminem należy przedstawić nauczycielowi ramowy plan prezentacji.Imie i Nazwisko Temat: ?. Następne są argumenty będące hasłowym wypunktowaniem dzieł .Konspekt, inaczej zwany planem prezentacji maturalnej, musi zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące Twojego wystąpienia, takie jak wykorzystana przez Ciebie literatura oraz ramowy plan wypowiedzi.. WPROWADZENIE: - Określenie problemu- metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze, wyjaśnienie terminu "metamorfoza".. Zamawiane materiały mają jedynie charakter dydaktyczny i nie mogą być wykorzystywane przez zamawiającego w sposób niezgodny z prawemBudowa konspektu prezentacji maturalnej Imi ęi nazwisko Temat • Literatura podmiotu • Literatura przedmiotu • Ramowy plan wypowiedzi • Materiały pomocnicze (np. kartka z cytatami, prezentacja w programie PowerPoint ) Podpis (!). Omów problem odwolujac się do wybranych przykladów.. .Kup prezentację maturalną od polonistki: literatura podmiotu i przedmiotu (1 strona) ramowy plan prezentacji maturalnej (1 strona) tekst prezentacji (4 strony, czyli na 15 minut) z cytatami w treści.. Powinny się w nim pojawić następujące informacje: 1..

Czy plan ramowy do prezentacji maturalnej został Mam takie pytanie.

UWAGA: Korzystanie z planu - podobnie jak jego składanie nie jest obowiązkowe (obowiązkowe jest złożenie bibliografii) ale może znacznie ułatwić jej przeprowadzenie .projekt prezentacji : 1. przygotowujemy ogólny plan prezentacji .Musisz go oddać najpóźniej na tydzień przed pisemnym egzaminem maturalnym, dlatego warto dokładnie przemyśleć temat prezentacji i dobrze zaplanować swoją wypowiedź.. Informacja.. Ramowy plan wydarzeń dzieli się na tezę, wstęp, rozwinięci oraz zakończenie.Materiały pomocnicze: Prezentacja multimedialna (potrzebne: laptop, projektor multimedialny).. Nowszy post Strona główna.. Prace maturalne.. Przedstawiam dwa różne wzorce ramowego planu wypowiedzi.. Może być napisany odręcznie lub mieć formę wydruku komputerowego.Strona mająca uprościć maturzystom napisanie prezentacji maturalnej.
Znajdziecie na niej przykładową bibliografię i plan ramowy.. Jak napisać prezentację maturalną?. Czy plan ramowy do prezentacji maturalnej został oddany komisji(i musze go miec na maturze), czy tylko bibliografia a planu można nawet nie mieć naEtykiety: plan prezentacji maturalnej, plan ramowy, prezentacje maturalne, przykładowa bibliografia, ramowy plan prezentacji, ramowy plan wypowiedzi.. Czym jest plan ramowy Pierwsze, o czym należy powiedzieć w kontekście definicji planu ramowego, to to, że jest on częścią konspektu.Jak stworzyć plan ramowy..

(plan ramowy prezentacji maturalnej) 2014-03-29 14:27:23; Mam takie pytanie.

Zadzwoń: 501-543-071.. Jego przygotowani warto poświęcić sporo uwagi.. Objętość planu to maksymalnie jedna strona formatu A4.. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.. To najprawdopodobniej ułatwi powrót na właściwą ścieżkę i pozwoli odnaleźć się na nowo w omawianym temacie.. Proszę o szybką odpowiedz mam czas do jutra a dziś juz niedziela :(Ramowy plan wypowiedzi w Twojej pracy maturalnej Prezentacja maturalna musi zawierać konspekt Ramowy plan wypowiedzi, a inaczej mówiąc konspekt, to dokument niezwykle potrzeby i pełniący istotną rolę w procesie przygotowywania się do matury, oraz podczas wygłaszania swojego wystąpienia przed komisją egzaminacyjną.ramowy plan wydarzeń dzieli się na tezę, wstęp, rozwinięci oraz zakończenie.ramowy plan wypowiedzi, a inaczej mówiąc konspekt, to dokument niezwykle potrzeby i pełniący istotną rolę w procesie przygotowywania się do matury, oraz podczas wygłaszania swojego wystąpienia przed komisją egzaminacyjną.przykładowy ramowy plan prezentacji wzór ( …Plan prezentacji - Sławne pary kochanków w literaturze, omów zagadnienia na wybranych przykładach - przykład .. PWN, Warszawa 1995, pod redakcją naukową prof. Mieczysław Szymczak.. Polecana strony - zerkniecie na konspekt, czyli dokładny plan ramowy prezentacji maturalnej..

2.• Pisemną deklarację wyboru tematu prezentacji maturalnej składa się w szkole do 30.09.

Konspekt powinien zmieścić się na jednej stronie formatu A4.. Mo że mie .Proszę o plan prezentacji maturalnej (Bibliografia + Plan prezentacji ) do tematu: Jak życ , aby nie zatracić wlasnego ja?. Jak widać na podstawie powyższego przykładu, jako pierwszy punkt podaje się tezę, która powinna być ogólna i w taki właśnie sposób ma mówić naszą opinie o prezentacji maturalnej, czyli to, o czym chcemy opowiadać podczas wystąpienia.. Konspekt powinien zmieścić się na jednej stronie formatu A4.. Czy plan ramowy do prezentacji maturalnej został Mam takie pytanie.. Konspekt to przepustka do zdawania matury ustnej z języka polskiego.. • Najpóźniej na miesiąc przed egzaminem należy dostarczyć nauczycielowi bibliografię, z której maturzysta zamierza korzystać..
Dzięki nam Wasze prezentacje maturalne nabiorą jakości!Ramowy plan wypowiedzi: 1.. PAMIĘTAJMY jednak, iż każdy plan może być inny, "uszyty .Konspekt maturalny do prezentacji maturalnej: Ramowy plan wypowiedzi Konspekt maturalny do prezentacji maturalnej Ramowy plan wypowiedzi Ramowym planem wydarzeń nazywamy uporządkowany spis wydarzeń, na podstawie którego będzie omawiana prezentacja maturalna.. Konspekt oddajemy poloniście (bądź innej osobie, którą wskaże1.. - prawy dolny róg kartki Konspekt powinien zmie ści ćsi ęna jednej stronie formatu A4.. (miłość i intryga) III Ramowy Plan Wypowiedzi 1) Określenie Problemu: Miłość i intryga, dwa czynniki łączące, .. plan prezentacji maturalnej .KONSPEKT DO PREZENTACJI MATURALNEJ Konspekt to kartka formatu A4 zawierająca podstawowe informacje na temat prezentacji, takie jak wykorzystana bibliografia czy ramowy plan wypowiedzi.. Ramowy plan wypowiedzi najlepiej podzielić na trzy główne punkty: 1. wstęp - przynajmniej dwa podpunkty dotyczące ogólnie omawianego problemu; jeśli np. omawiamy sen w literaturze, można wspomnieć o .Etykiety: Ramowy plan prezentacji maturalnej Literatura przedmiotu Literatura przedmiotu - literatura o pisarzu, epoce, gatunku, dziele, czyli upraszczając interpretacje.. temat mojej pracy maturalnej to: Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym.. Twoje imię i nazwisko, czasem też nazwa szkoły.. To najprawdopodobniej ułatwi powrót na właściwą ścieżkę i pozwoli odnaleźć się na nowo w omawianym temacie.. - czlowiek ograniczony wlasnymi zasadami.. Czy plan ramowy do prezentacji maturalnej został Mam takie pytanie.Ramowy plan prezentacji maturalnej =.. Może być napisany odręcznie lub mieć formę wydruku komputerowego.Wielu maturzystów przygotowujących się do egzaminu ustnego z języka polskiego ma duży problem ze skonstruowaniem planu ramowego.. Czy plan ramowy do prezentacji maturalnej został oddany komisji(i musze go miec na maturze), czy tylko bibliografia a planu można nawet nie mieć na maturze ?. Powyższy plan prezentacji maturalnej został zaczerpnięty z Biuletynu Maturalnego "Egzamin ustny z języka polskiego" stąd jest całkowicie zgodny z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.Czy trzeba uzupełnić w tym miejscu?. Sławne pary kochanków w literaturze, omów zagadnienia na wybranych przykładach?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt